بسته‌بندی / بسته‌بندی موثر
پنجشنبه ۱۴ مرداد ماه، نشست نود و هفتم در یک فضای صمیمی با طراحان و اعضای گپ گرافیک، مبحث بسته‌بندی مرور شد. رضا زمانی با عنوان بسته‌بندی موثر ارائه‌ای را تهیه نموده وپیرامون آن با جمع حاضر سخن گفت. در ...
بسته‌بندی / مهندسی کانسی
پنجشنبه ۵ شهریور ۹۴، همزمان با آخرین روز نمایشگاه گروهی پوستر  گپ گرافیک، جلسه هفتاد و پنجم برگزار شد. موضوع این نشست در مورد مهندسی کانسی بود که عباس  نوری در مورد آن توضیح داد. در زیر بخشی از ارائه ...
بسته‌بندی / بسته‌بندی خلاق
جلسه هفتاد و سوم گپ گرافیک، عصر پنجشنبه کار خود را آغاز نمود. این جلسه که نخستین نشست موضوع بسته‌بندی در مرداد ماه ٩٤ محسوب می‌شد، به ارائه‌ی نگار آذرپویا با موضوع بسته‌بندی خلاق اختصاص داشت. در زیر ب ...
بسته‌بندی / از ساختار تا مواد و مصالح در بسته‌بندی
عصر پنجشنبه ۱۶بهمن ۹۳ دومین هفته از مبحث بسته‌بندی با حضور جمعی از اعضای گپ گرافیک برگزار گردید. این جلسه با موضوع ” از ساختار تا مواد و مصالح در بسته‌بندی” با ارائه نسیم فکرجو همراه بود. ...
بسته‌بندی / ازطراحی تا مصرف
هفته گذشته، گپ گرافیک با رویکرد بسته بندی کار خود را در بهمن ماه آغاز نمود. جواد پیرمرزآباد بعنوان سخنران جلسه با موضوع ” ازطراحی تا مصرف ” مطالبی را بررسی کرد که در زیر بخشی از ارائه به ق ...
چاپ / چاپ و بسته‌بندی
جلسه شصت ام گپ گرافیک با ادامه مبحث چاپ ادامه یافت. در این هفته شاپور تبریزی و رضا شجاعی بطور اجمالی در مورد موارد زیر برای جمع حاضر صحبت نمودند: -روش چاپ DI و کاربرد آن -چاپ تامپو و کاربرد آن -چاپ فل ...