لوگو ‌/ جستجوی خلاقانه در نشانه‌های نوشتاری
عصر روز پنجشنبه سیزدهم اسفند‌ماه آخرین جلسه‌ي سال ۹۴ با موضوع “جستجوی خلاقانه در نشانه‌های نوشتاری” به ارائه‌ی استاد ایرج میرزاعلیخانی برگزار شد. در زیر چکیده‌ای از ارائه‌ی ایشان آمده است: در ابتدا ای ...
اصول طراحی لوگو
جلسه نوزدهم گپ گرافیک تبریز، طبق قرار قبلی با موضوع اصول طراحی لوگو با تمرکز بیشتر به لوگو تایپ در محل اتاق هنر راکل برگزار گردید. ابتدای جلسه حسن اطاعت به تحلیل یک پروژه تغییر هویت سازمانی یک برند مش ...
اصول طراحی لوگو / بررسی آثار هنرمندان
روز پنجشنبه هجدهمین جلسه گپ گرافیک با حضور جمعی از اعضای گپ گرافیک تبریز در محل شرکت کاریزما برگزار گردید. در این جلسه در راستای موضوع اصلی به بررسی آثار ” دویوید کارسون ” ، ” کاترین ...
اصول طراحی لوگو / لوگوتایپ
جلسه‌ی هفدهم گپ گرافیک تبریز، روز پنج‌شنبه ۵ دی ماه ۹۲ با حضور جمعی از طراحان گرافیک دراتــاق هنـــــر راکـــــل برگزار شد. در بخش اول جلسه فرید زریاب تاریخ‌چه‌ای از شکل‌گیری الفبا و خط ایرانی ارایه د ...
اصول طراحی لوگو
جلسه‌ی شانزدهم گپ گرافیک تبریز، روز پنج‌شنبه ۲۸ آذر ماه ۹۲ باحضور جمعی از طراحان گرافیک در محل شرکت کاریزما برگزار شد. در ابتدای جلسه مروری کوتاه بر آن‌چه در جلسات گذشته پیرامون موضوع اصول طراحی لوگو ...
اصول طراحی لوگو
جلسه پانزدهم گپ گرافیک تبریز، روز پنجشنبه ۱۴ آذر ماه ۹۲ ، با وجود آب و هوای برفی و نامساعد، باحضور جمعی از طراحان گرافیک در محل اتاق هنر راکل برگزار گردید. طبق موضوع از پیش اعلام شده، جلسه را جواد پیر ...
اصول طراحی لوگو
عصر پنجشنبه هفتم آذر جلسه چهاردهم گپ گرافیک تبریز در محل شرکت کاریزما ،با حضور جمعی از طراحان پیشکسوت و جوان در کنارهم برگزار گردید. موضوع جلسه ادامه ی بحث اصول طراحی لوگو بود که با مطرح شدن سوالاتی پ ...
اصول طراحی لوگو
عصر پنجشنبه سیزدهمین جلسه گپ گرافیک تبریزبه میزبانی اتاق هنرراکل با حضور اعضای گپ گرافیک، طراحان با تجربه و چند تن از کارآفرینان جوان و اعضای گپ مدیریتی با محوریت اصول طراحی لوگو برگزار گردید. در ابتد ...