جشن تولد چهار سالگی گپ گرافیک شهریور ۱۳۹۶ جشن تولد دو سالگی گپ گرافیک مرداد ۱۳۹۴ جشن تولد یک سالگی گپ گرافیک مرداد ۱۳۹۳

ما جمعی از علاقمندان به طراحی گرافیک هستیم که بطور ماهانه دور هم جمع می‌شویم تا یاد بگیریم و یاد بدهیم ...

معرفی گپ گرافیک

جلسات گپ گرافیک در ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ با حضور ۱۲ نفر متولد شد. ایده‌ی اولیه بسیار ساده بود، ما جمعی از طراحان و علاقه‌مندان به طراحی گرافیک بودیم که با هدف تبادل دانش و تجربیات در آخر هر هفته دور هم جمع می‌شدیم تا به دور از القاب استاد و شاگردی یاد بگیریم و یاد بدهیم. البته شرکت‌کنندگان این جلسات تنها به طراحان گرافیک محدود نمی‌شوند و افراد بسیاری از سایر رشته‌ها مانند بازاریابی، مدیریت، آی-تی، نقاشی و ... در آنها شرکت می‌کنند. تاکنون بیش از ۱۰۰ جلسه‌ی پیوسته از این رویداد برگزار شده و در حال حاضر نیز به صورت ماهانه ادامه دارد.

هیئت‌مدیره انجمن گفتگوی پایدار فرهنگ و هنر

تیم اجرایی گپ گرافیک